Serveis

PLANS DE FORMACIÓ

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Manipuladors d’aliments
Manipuladors d’alt risc
Seguretat Alimentària per a càrrecs directius
Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC)
Formació bonificada per petits industrials alimentaris, artesans, hotels, restaurants, càterings, càmpings, turismes rurals, supermercats i comerços d'alimentació
Plans de formació específics

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Registre Sanitari d’Aliments
Autoritzacions Sanitàries
Certificats d’exportació
Resolució d’expedients administratius
Alertes alimentàries

DESENVOLUPAMENT, IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT

AUDITORIES

Plans Generals d’Higiene
APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control)

AUDITORIES

Homologació de proveïdors
Auditories internes
Preauditories de certificació

ASSESSORIA TÈCNICA I LEGAL

Vida útil de productes alimentaris
Etiquetatge productes alimentaris (general, nutricional, aliments especials)
Disseny d’instal.lacions per a indústries alimentàries
Maquinària i equipament per a producció, emmagatzemament i distribució d'aliments
Solucions tecnològiques
Tècniques d’envasat al buit i atmosferes modificades (MAP)
Pasteurització, esterilització, HPP
Fitxes tècniques de productes
Representació davant de clients o administració