Formació i docència

Veure Trajectòria Professional FORMACIÓ.

Llicenciada en VETERINÀRIA, especialitat "Tecnologia dels aliments". Universitat Autònoma de Barcelona (U.A.B)
MBA Executive Master Business Administration. Escola d'Administració d'Empreses de Barcelona (EAE). BCN.

DOCÈNCIA EN TECNOLOGIA DELS ALIMENTS IMPARTIDA A:

• Centre de Tecnologia de la Carn. CTC (IRTA).
• Institut Pesquer del País Basc. AZTI (CSIC).
• Universitat Autònoma de Barcelona. U.A.B.
• Universitat de Burgos. UBU.
• Centre tecnològic de la Rioja. CTR.
• Institut tècnic de l'Embalatge, Transport i Logística. ITENE.
• II Congrés Mundial de Pernil Curat. Universitat de Càceres.
• III Curs Internacional en Tecnologia de Productes Carnis. CTC (IRTA).
• I Màster de Seguretat Alimentària. Universitat Complutense. Madrid.
• II Màster de Seguretat Alimentària. Universitat Complutense. Madrid.
• V Curs Internacional de Tecnologia en Productes Carnis. CTC (IRTA).
• III Màster de Seguretat Alimentaria.Universidad Complutense. Madrid.
• IV Congrés Mundial del Pernil Curat. Palau de Congressos. Salamanca.
• VI Curs Internacional de Tecnologia en Productes Carnis. CTC (IRTA).
• Curs d'Envasat de Carn i Productes Carnis en Atmosfera Protectora. ITACYL. Institut Tecnològic Agrari de Castella i Lleó.